Raincycle

Regenwaterinfiltratiesystemen

Het systeem

Raincycle zorgt ervoor dat regenwater op een gecontroleerde wijze infiltreert in de bodem. Via het bodemwater vindt het regenwater zijn weg terug naar de natuurlijke waterkringloop.